top of page

WERKWIJZE

Kunnen wij u helpen?

Onder doelgroepen vindt u de verschillende klachten die in de praktijk behandeld worden. Daarnaast kunt u bij vragen altijd telefonisch of per e-mail contact opnemen. 

Aanmelden en intake

U kunt uzelf of uw kind online aanmelden via het aanmeldformulier onder aanmelden. Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk contact met u opgenomen en wordt er een intakegesprek gepland. Indien het online aanmelden niet lukt, kunt u ook telefonisch een afspraak maken door te bellen naar 06 23 03 89 22.

Bij het intakegesprek neemt u een verwijsbrief (van arts of specialist) en identiteitsbewijs mee naar de afspraak. Tijdens het intakegesprek wordt er kennis gemaakt, de hulpvraag geformuleerd en wordt de voorgeschiedenis in kaart gebracht. 

Onderzoek

Na het intakegesprek wordt er een logopedisch onderzoek uitgevoerd. Afhankelijk van de hulpvraag kan dit één tot meerdere sessies betreffen. Bij kinderen wordt het onderzoek spelenderwijs uitgevoerd, waardoor het kind niet het gevoel krijgt 'getest' te worden. Aan de hand van het onderzoek wordt er een diagnose gesteld en wordt er gekeken of logopedie geïndiceerd is. Indien logopedische behandeling kan helpen bij de klacht, wordt er een behandelplan opgesteld. Deze wordt altijd met u besproken.  

Behandeling

Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht, de ernst van de klacht en eigen betrokkenheid. De behandelingen vinden gemiddeld één keer per week 25 minuten plaats. Bij kinderen wordt er spelenderwijs aan de behandeldoelen gewerkt, waardoor het kind plezier ervaart in het oefenen. Hierbij kijkt één ouder mee tijdens de behandeling, indien dit niet het leerproces van het kind in de weg staat. Op deze manier zien ouders hoe zij het kind in de thuissituatie kunnen helpen. Oefeningen die tijdens de behandeling gedaan worden, moeten thuis herhaald worden. Helaas kunnen wij met enkel één afspraak per week niet de volledige klacht verhelpen. Hoe meer thuis oefeningen herhaald worden, hoe sneller klachten zullen verminderen. 

Evaluatie

Na een periode van behandelen vindt er een evaluatie plaats. Hierbij kunnen er opnieuw logopedische onderzoeken afgenomen worden om in kaart te brengen of er vooruitgang is geboekt en of de behandeldoelen zijn behaald. Deze evaluatie vindt in samenspraak met u plaats, waarbij de hulpvraag centraal staat. Indien nodig kunnen behandeldoelen bijgesteld of aangepast worden. De verwijzer wordt minimaal één keer per jaar over de vorderingen van de behandelingen geïnformeerd. 

Afronding

Als de behandeldoelen zijn behaald en er geen hulpvraag meer is, wordt de logopedische behandeling afgesloten. Daarnaast wordt logopedische behandeling afgesloten als er geen positieve vooruitgang meer wordt geboekt of als afspraken onvoldoende worden nageleefd. 

Werkwijze, Logopedie, van Sambeeck, Logopedist, Hilvarenbeek, Praktijk
bottom of page