top of page

KLACHTENREGELING

Wij hopen natuurlijk dat onze logopedische hulp aan uw wensen voldoet. Als u klachten heeft over het logopedisch onderzoek en/of de logopedische therapie, dan vinden wij het fijn dat u dat eerst met de behandelend logopedist bespreekt. Als de logopedist niet weet dat u ontevreden bent, kan zij de klacht niet oplossen. Ook kun u zich richten tot de praktijkhoudster, Ellen van Sambeeck.

Kom je er samen niet uit, dan kun je met de klacht terecht bij het Klachtenloket Paramedici.

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de wet Wkkgz. De klachtenregeling van de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is hieraan verbonden. Logopediepraktijk van Sambeeck volgt deze klachtenregeling.

In onze wachtkamer kunt u informatie over de klachtenregeling vinden. U kunt deze ook hier downloaden.

bottom of page