top of page

TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

Logopedie zit in het basispakket van elke zorgverzekeraar. Logopedie van Sambeeck heeft contracten met alle zorgverzekeraars.
 

Logopedie bij kinderen en jongeren tot 18 jaar 

Voor kinderen en jongeren tot 18 jaar wordt logopedische behandeling volledig vergoed vanuit deze basisverzekering, ongeacht het aantal behandelingen. Hierbij is wel een hulpvraag en geldende verwijzing van een arts of specialist nodig.

Logopedie bij personen van 18 jaar en ouder

Voor personen van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering een verplicht eigen risico. Vanaf 18 jaar wordt voor logopedische behandeling daarom allereerst het eigen risico gebruikt en daarna worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. 

De eerste behandeling betreft een 'anamnese en onderzoek na verwijzing'

De daarop volgende behandelingen betreffen 'individuele zitting reguliere logopedie'

Een overzicht van de tarieven voor de verschillende behandelingen vindt u hier

Hebt u nog vragen over de kosten logopedie? Neem dan gerust contact op. 

Kosten die niet worden vergoed door de zorgverzekeraar

Verzuimtarief: 
Als u verhinderd bent voor een logopedische afspraak, dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Als de behandeling niet tijdig wordt afgezegd, wordt het verzuimtarief toegepast. Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, ook niet bij kinderen onder de 18 jaar. U zult dit zelf moeten betalen (zie tabel 1 voor het huidige tarief).  

Overleg en verslaglegging aan derden: 

Overleg en verslaglegging aan derden worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Als een derde partij (niet zijnde de verwijzer) aan de logopedist extra informatie of werkzaamheden vraagt, worden deze werkzaamheden daarom bij de aanvrager in rekening gebracht (zie tabel 1 voor de huidige tarieven). 

 

Toepassing van de tarieven

  • Een reguliere logopedische behandeling vindt plaats in de praktijk van de logopedist. Een aan-huis behandeling vindt alleen plaats op indicatie van de verwijzer als u vanwege gezondheidsredenen niet naar de praktijk kunt komen. De uit-toeslag wordt dan gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. 

  • Overleg met derden en verslaglegging aan derden (bijv. school, ambulante dienst) wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar. Dit wordt gedeclareerd aan de aanvrager en kan betaald worden uit het arrangement, rugzakje of persoonsgebonden budget (PGB) van het kind. 

  • Er kan ook een telefonisch consult of een internetzitting plaatsvinden. De voorwaarden is dat er al een behandelrelatie bestaat, dat er regelmatig persoonlijke behandelsessies zijn en dat het consult op een afgesproken tijdstip plaatsvindt.

  • Indien u de afspraak niet nagekomen bent, betaalt u het verzuimtarief

overleg met derden, per 30 minuten (op aanvraag van derden)

€40,-

verslaglegging aan derden, per 30 minuten (op aanvraag van derden) 

€40,-

Verzuimtarief (bij niet of te laat afgemelde afspraken)

€30,-

Tabel 1. Aanvullende tarieven logopedie 2023 (niet vergoed door zorgverzekeraar)

bottom of page