TARIEVEN EN VERGOEDINGEN

Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar

Voor kinderen tot 18 jaar wordt logopedische behandeling volledig vergoed vanuit de zorgverzekering, ongeacht het aantal behandelingen. Logopedische behandeling zit in het basispakket. Hierbij is wel een hulpvraag en geldende verwijzing van een arts of specialist nodig. 

Eigen risico

Voor personen van 18 jaar en ouder geldt in de basisverzekering een verplicht eigen risico. Voor logopedische behandeling wordt daarom allereerst het eigen risico gebruikt en daarna worden de behandelingen vergoed vanuit de basisverzekering. 

Verzuimtarief

Als u verhinderd bent voor een logopedische afspraak, dient u de afspraak minimaal 24 uur van te voren af te zeggen. Als de behandeling niet tijdig wordt afgezegd, wordt het verzuimtarief toegepast. Het verzuimtarief wordt niet door de zorgverzekeraar vergoed, ook niet bij kinderen onder de 18 jaar. U zult dit zelf moeten betalen.