top of page

KWALITEIT

Betrokken disciplines bij u of uw kind

Om een optimale vooruitgang te boeken is samenwerking van groot belang. Wij werken daarom regelmatig samen met andere disciplines, zoals huisartsen, kinderartsen, tandartsen, orthodontisten, KNO-artsen, leerkrachten en (peuterspeelzaal)begeleiders. Indien u of uw kind bekend is bij andere zorgverleners, zoals fysiotherapeuten, ergotherapeuten of psychologen, kan ook hier mee samengewerkt worden. Daarnaast kan u of uw kind ten behoeve van de kwaliteit van de behandeling ook doorverwezen worden voor nader onderzoek en/of behandeling. Dit gebeurt altijd in samenspraak met u. 

Kwaliteitsregister Paramedici

Om de zorg voor onze cliënten zo optimaal mogelijk te kunnen verlenen, hechten we veel waarde aan kwaliteit en deskundigheid. De logopedisten werkzaam bij Logopediepraktijk van Sambeeck zijn daarom allemaal kwaliteit geregistreerd en ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.

Kwaliteitskring

Logopedisten van Logopedie van Sambeeck zijn verbonden aan een kwaliteitskring. Dit is een kring van logopedisten, die jaarlijks meerdere keren samenkomen om vakkennis en recente wetenschappelijke inzichten uit te wisselen. Op deze manier zorgen wij ervoor dat we de kwaliteit van behandelingen blijven waarborgen.   

Lidmaatschap beroepsverenigingen

Tot slot zijn onze logopedisten lid van verschillende beroepsverenigingen: 

- Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF)

- Vereniging voor Klinisch Linguïsten (VKL)

- Logoscientia: Voor logopedisten met een Masteropleiding 

bottom of page